Hakukoneaudit

Hakukoneaudit apuna laadukkaan ja asianmukaisen sisällön suunnittelussa

Sisältö on verkkoviestinnän kulmakivi, kun puhutaan löydettävyydestä hakukoneissa. Miksi tähän sitten täytyy kiinnittää erityisen paljon huomiota? Hakukoneet ovat rahakoneita. Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta etsii verkosta tietoa ostopäätösten tueksi vähintään kerran viikossa. 64 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä hakukonetta tarvitsemansa tuotteen tai palvelun hankintaan.* Suomessa hakukoneiden kiistaton ykkönen on Google.

Yrityksenne verkkosivustolle tuotetaan sisältöä, mutta tiedättekö, vastaako tämä ihmisten tekemiä hakuja Googlessa? Löytyvätkö tärkeimmät tuotteenne/palvelunne hyvin?

Tatamin Hakukoneaudit vastaa näihin kysymyksiin sekä osoittaa vahvat ja heikot osa-alueet koko verkkosivuston sisällössä. Näin ollen sisällöntuotantopanostukset ovat jatkossa ohjattavissa oikeaan suuntaan. Hakukoneauditin avulla yrityksessänne ymmärretään:

 1. Millä sanoilla asiakkaasi etsivät yritystänne?
 2. Paljonko tärkeimpiä tuotteitanne verkosta etsitään?
 3. Miten löydettävyyttänne parannetaan sanoilla, joita asiakkaanne käyttävät?
 4. Verkkosivuston sisällöntuotannosta vastaavat ymmärtävät, miten hakuliikennettä lisäävää sisältöä suunnitellaan ja tuotetaan.

Hakukoneauditin pääpaino on verkkosivuston sisällön auditoinnissa. Erottamaton osa sisällön auditointia on avainsanatutkimus. Avainsanatutkimuksen laajuus vaihtelee yrityksenne toimialan ja tarpeen mukaan.

Hakukoneauditissa tutkitaan myös muita osa-alueita, jotka ovat tärkeitä yleisen hakukonelöydettävyyden kannalta. Näistä tärkein on verkkosivuston linkityksen tila, joka tutkitaan myös verkkosivustoa auditoitaessa. Hakukoneaudit sisältää normaalisti seuraavat osat, joiden paino ja laajuus sovitaan tapauskohtaisesti:

 1. Google-löydettävyyden lyhyt oppimäärä
 2. Avainsanatutkimus
 3. Arviot verkkosivuston:
  • Hakukoneystävällisyydestä
  • Sisällöstä (avainsanatutkimuksen pohjalta)
  • Linkityksen tilasta
 4. Verkkosivustonne vs. tärkeimmät kilpailijat
 5. Johtopäätökset
 6. Toimenpide-ehdotukset ja kustannusarviot

Hakukoneauditin tulokset käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja sivuston sisällöstä vastaavia opastetaan tulevaa sisällöntuotantotyötä silmällä pitäen.

Hinta

Hakuoneauditin hinta määräytyy sivuston laajuuden ja kieliversioiden määrän mukaan. Pyydä tarjous!

Lue lisää hakukonemarkkinoinnista

Tutustu myös hakukoneoptomointipalveluihimme

Lue lisää Google Analytics -koulutuksistamme

Pyydä tarjous